You are currently viewing Prečo si vybrať moderné samonosné brány?

Prečo si vybrať moderné samonosné brány?

  • Post category:Brány

Posuvné brány patria medzi najobľúbenejšie riešenia vjazdu na pozemok. Keďže sa brána otvára po obvode plotu, jedinou podmienkou k jej inštalácii je dostatok priestoru na jednej zo strán popri otvore. Pokiaľ je však Váš pozemok dosť široký, posuvná brána je jednoznačne výborná alternatíva. Zatiaľ čo pri krídlovej bráne musíte zabezpečiť, aby bol priestor pred bránou voľný, posuvná brána umožňuje maximálne využitie parcely a bez obáv pred ňou zaparkujete. Posuvné brány sú zároveň ideálne pri veľkých rozmeroch vstupného otvoru, kde by bola krídlová brána nepraktická.

Poznáme dva typy posuvných brán – brány posúvajúce sa na kolieskach na koľajnici, alebo samonosné. Samonosné posuvné brány sú moderným riešením, ktoré si v praxi pochvaľuje mnoho majiteľov. Je táto voľba ideálna práve pre Vás? Povedzme si niečo o najpodstatnejších výhodách a nevýhodých samonosných brán.

Prečo samonosnú bránu?

Samonosné posuvné brány sa na rozdiel od brán na koľajnici nedotýkajú zeme. Posúvajú sa približne 10cm nad terénom za pomoci mechanizmu pozostávajúceho z hliníkového C-profilu, nosných vozíkov a ďalších komponentov. Práve tento systém odlišuje samonosné brány od iných typov brán. Prvú výhodu samonosných brán si všimneme už pri výstavbe. V prvom rade sa vďaka absencii koľajničky vyhneme betónovaniu v oblasti prejazdu, vybetónovať stačí základy pre ukotvenie stĺpu, motora a nosných vozíkov. Samonosnej bráne nevadia mierne nerovnosti terénu a inštalovať ju možno i vo svahu – v tomto prípade bude však samozrejme potrebné vynaložiť väčšiu silu na jej posunutie. Výhodou je tiež čistý vjazd na pozemok bez akýchkoľvek prekážok, vďaka čomu sú ideálnou voľbou nie len pre pozemky rodinných domov, ale aj do priemyselných areálov, kde by nákladné autá a ťažká technika mohli poškodiť koľajnicu. Samonosné brány sú spoľahlivé, majú vysokú životnosť a pokiaľ namiesto oceľových ložísk zvolíte nylonové, môže tento typ brány dosiahnuť výnimočne nízku hlučnosť.

Jedno z najväčších pozitív, ktoré presvedčilo už mnohých investorov o kúpe samonosnej brány, je jej bezúdržbovosť. Môžeme povedať, že nároky na údržbu sú tu oproti všetkým typom brán najnižšie. Odpadá potreba čistenia koľajnice, odhrabávania lístia na jeseň i snehu v zime. Aj C-profil je chránený pred nečistotami a nevyžaduje si žiadne mazanie. S tak nízkymi požiadavkami na údržbu sa už stačí len ubezpečiť o kvalite samotného krídla brány – siahnite po bráne od overeného výrobcu s kvalitnou antikoróznou úpravou pozinkovaním.

A čo nevýhody?

Najpodstatnejším negatívom samonosných brán je dĺžka ich presahu. Zatiaľ čo brána na koľajniciach potrebuje okrem samotnej dĺžky krídla okolo ďalších 30cm pre uchytenie mechanizmu, v prípade samonosných brán predstavuje tento rozmer 30-40% celkovej šírky brány. Pokiaľ táto dĺžka nie je dodržaná, budeme musieť vynaložiť podstatne väčšiu silu na jej posunutie. To vedie k potrebe silnejšieho pohonu v prípade automatických brán, no nanešťastie i k zníženiu stability a životnosti brány. Odborníci radia dĺžku presahu radšej predimenzovať, než poddimenzovať. Pokiaľ na samonosnú bránu nemáte dostatok priestoru, na tento problém existujú riešenia ako teleskopické samonosné brány, prípadne samonosné brány s dvoma protibežnými krídlami. Obe alternatívy však so sebou prinášajú vlastné problémy – náročnosť technického riešenia a zvýšenie nákladov. Ďalšou nevýhodou môže byť o čosi vyššia obstarávacia cena, než v prípade brán s koľajnicou, no vzhľadom na všetky výhody, ktoré so sebou samonosné brány prinášajú, sa možno oplatí nad cenou prižmúriť oko…